پیام خراسان
«راز مثل های ما» عنوان کتابی است که در بستر فضای مجازی معرفی شد
جمعه 14 آذر 1399 - 13:18:29
پیام خراسان - حیدری گفت: کتاب «راز مثل های ما» نوشته محمد میرکیانی از انتشارات محراب قلم در راستای طرح ملی شنبه های کتاب توسط کانون فرهنگی هنری شهید علم الهدی بن معرفی شد.

http://www.khorasan-online.ir/Fa/News/292939/«راز-مثل-های-ما»-عنوان-کتابی-است-که-در-بستر-فضای-مجازی-معرفی-شد
بستن   چاپ